Med människan i fokus

Blåkläder tror på socialt ansvar genom hela produktionen och verkar för att alla arbetstagare ska ha en bra och säker arbetsmiljö och en arbetsplats med goda villkor och som de trivs på. Oavsett vilken arbetsgivare man har, och oavsett i vilket land man jobbar. Därför väljer vi leverantörer med omsorg.

Våra leverantörer skall nå upp till alla våra krav gällande arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan, precis som våra egna fabriker.Det finns nationella lagar och internationella konventioner som reglerar arbetstagarnas rättigheter på arbetsplatsen, inklusive FN: s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO: s (International Labour Organisation) konventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

När vi ställer krav på våra leverantörer använder vi oss av en code of conduct, som listar de lagar och konventioner om anställdas rättigheter på arbetet, som våra leverantörer undertecknar och godkänner att följa. Vår Code of Conduct reglerar de etiska förhållandena hos våra leverantörer och grundar sig på ILO åtta kärnkonventioner om arbetsrätt. För att vara säkra på att våra leverantörer lever upp till våra krav, utför vi regelbundet kontroller av våra leverantörer och produktionsenheter. Dessa kontroller görs av Blåkläders medarbetare, för att med egna ögon se att arbetsmiljön är så bra som den borde vara.


För frågor och mer information, vänligen kontakta:
saljsupport@blaklader.com
0325-661900

  • ILO

    Internationella arbetsorganisationen, ILO, Är FN's organ för arbetslivsfrågor. Klicka här för att läsa mer om ILO.