Referenscase

I över 50 år har Blåkläder försett ledande byggföretag runt om i världen med säkra och funktionella arbetskläder. Läs vad några av dessa kunder har att säga om hur de upplever våra produkter och tjänster.


"Sedan 2009 har Blåkläder och NCC haft ett samarbete som med tiden blivit något utöver det vanliga. NCC har, som de allra flesta, höga krav på arbetskläderna vad gäller säkerhet, komfort och kvalitet. Man har dock också hårda krav på att arbetskläderna produceras under goda arbetsvillkor och har en liten inverkan på miljön avseende exempelvis kemikalier. Den nära affärsrelationen till Blåkläder gör det möjligt för NCC att aktivt ta del av och påverka dessa frågor." / NCC årsredovisning

 

"Valet av ett fortsatt samarbete med Blåkläder som leverantör, beror främst på att vi är mycket nöjda med deras produkter, höga servicenivå, leveranser och på det sätt som de jobbar för oss med bland annat produktutveckling och support. Att Blåkläder äger hela tillverkningsprocessen - från inköp av tyger och komponenter till distribution är också en avgörande faktor till avtalsförlängningen. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete”. Jennie Khullar, Kategoriansvarig - PPE på Skanska.

 

Blåkläder har ett starkt koncept med egenägd produktion och lagerhantering. Genom egna fabriker i Vietnam och Sri Lanka kan man garantera leveranssäkerhet och vara flexibla i produktionen. Detta tillsammans med en e-commerceplattform som kan anpassas för kunders olika behov skapar flexibla och enkla användargränssnitt för vårt ändamål”, säger Johan Ellert Inköpschef på Sweco.

 

"Tack vare Blåkläders webblösning så blir leveranserna effektiva och vi får minskade kostnader, men det bästa är att medarbetarna själva kan beställa sina arbetskläder när de vill utan att behöva resa till butik. Den tiden vi sparar på detta kan vi istället använda för att öka våra intäkter i form av fakturerade timmar. Rasmus Risberg - Category Purchase Manager – PEAB AB

 

"Relacom ville ansluta sig till en pålitlig och stabil leverantör med kläder av hög kvalitet som levereras i rätt tid till rätt plats. Med ungefär 1500 anställda spridda över hela landet, var lösningen logistik och leveringskapasitet en viktig faktor för oss. Detta anser vi att Blåkläder har och vi är mycket nöjda med samarbetet." Jan Petter Eliassen, CPO Relacom